Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky www.arealsystems.cz se snaží o maximální přístupnost obsahu a funkčnosti.
Stránky jsou navrženy s ohledem na česká Pravidla tvorby přístupného webu.
Splňují hlavní zásady přístupnosti podle metodiky WCAG 1.0 a podle zásad projektu Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých - Blind Friendly Web.
Vizuální prezentace dat je pomocí kaskádových stylů (CSS).

Texty

Veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlíčeže (Ctrl + posun kolečkem v Internet Exploreru). Vyjímkou je funkce hodnocení stránek.

Tisk

Součástí webových stránek je také CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky internetového prohlížeče (standardně ikona tiskárny v navigační liště prohlížeče, nebo přes menu Soubor - Tisk).

Klávesové zkratky

Naše webové stránky nemají definovány žádné speciální zkratky. Zkratky jsou závislé na typu Vašeho webového prohlížeče.

Nezávislost na vstupním zařízení

Ovládání zvěřejněných stránek není omezeno druhem vstupního zařízení. K obsahu se lze tedy dostat jak s pomocí myši, tak i klávesnice.

Nezávislost na výstupním zařízení

Přístup k obsahu webových stránek není závislý na použití určitého typu výstupního zařízení. Ať už se jedná o alternativní internetový prohlížeč, textový prohlížeč, PDA, chytrý telefon, iPhone nebo hlasovou čtečku.

Kontakt na webmastera

V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu či funkčnosti tohoto webu kontaktujte prosím správce webu na adrese studio@arealsystems.cz nebo telefonem +420 511 115 095.